สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออกปี พ.ศ. 2019
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 0 4 2 0 2 3 1 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 2 0 0 3 1 1 2 1 1
 รวม 1 2 4 2 3 3 4 3 1 1

2 ครั้ง | 24 | 67 |
1 ครั้ง | 26 | 28 | 31 | 34 | 50 | 55 | 61 | 79 |

สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก 2019
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 0 3 0 1 2 3 1 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 0 1 2 1 2 3 2 0 0 1
 รวม 2 1 5 1 3 5 5 1 0 1

2 ครั้ง | 65 |
1 ครั้ง | 02 | 04 | 23 | 25 | 29 | 46 | 52 | 56 | 64 | 71 |

สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก 2019
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 1 0 2 1 1 2 1 2 0
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 0 4 2 0 2 3 1 0 0
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 2 0 0 3 1 1 2 1 1
 รวม 3 3 4 4 4 4 6 4 3 1

055 | 079 | 134 | 324 | 331 | 461 | 526 | 628 | 650 | 767 | 824 | 867 |

สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก 2019
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 2 2 1 0 2 2 3 2 4 6
 หลักสิบ (ครั้ง) 1 5 1 3 4 1 1 2 5 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 2 2 5 1 1 2 1 2 6
 รวม 5 9 4 8 7 4 6 5 11 13
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก 2019
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 4 1 1 1 1 3 1 7 4
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 3 3 2 1 1 4 4 1 2
 หลักหน่วย (ครั้ง) 4 1 1 1 3 2 1 5 4 2
 รวม 8 8 5 4 5 4 8 10 12 8

2 ครั้ง | 127 |
1 ครั้ง | 154 | 197 | 215 | 374 | 403 | 612 | 701 | 828 | 830 | 966 |