สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ๗ ค่ำ ย้อนหลัง 8 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 2 1 1 1 0 2 1 0 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1
 รวม 3 4 2 2 1 0 2 2 0 2
สถิติหวย เลข 2 ตัวล่าง ที่ออก ๗ ค่ำ ย้อนหลัง 8 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 1 2 0 2 1 1 1 0 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 1 0 1 0 1 1 1 0 3
 รวม 1 2 2 1 2 2 2 2 0 4
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ๗ ค่ำ ย้อนหลัง 8 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 0 2 1 1 1 0 2 1 0 1
 หลักหน่วย (ครั้ง) 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1
 รวม 3 4 2 2 1 2 4 4 2 3
สถิติหวย เลข 3 ตัวหน้า ที่ออก ๗ ค่ำ ย้อนหลัง 8 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 4 2 1 2 1 3 1 3 0 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 2 2 4 1 0 1 2 2 0 4
 หลักหน่วย (ครั้ง) 1 1 1 4 4 0 3 1 2 1
 รวม 7 5 6 7 5 4 6 6 2 6
สถิติหวย เลข 3 ตัวหลัง ที่ออก ๗ ค่ำ ย้อนหลัง 8 ปี
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 หลักร้อย (ครั้ง) 1 1 3 0 3 3 2 1 3 1
 หลักสิบ (ครั้ง) 3 3 1 0 2 1 2 1 2 3
 หลักหน่วย (ครั้ง) 2 5 1 2 1 1 0 4 2 0
 รวม 6 9 5 2 6 5 4 6 7 4